Día das Letras Galegas

Hoxe 17 de maio é o Día das Letras Galegas, festa que se celebra dende 1963 coa primeira figura homenaxeada, Rosalía de Castro.

Neste ano 2008 a figura homenaxeada é Xosé María Álvarez Blázquez, pódese repasar a vida e obra de quen foi non só escritor, tamén editor, cronista, articulista, investigador e arqueólogo.

O seu fillo Celso Álvarez Cáccamo mantén viva a memoria do seu pai a través dunha páxina web, onde se pode destacar a súa galería fotográfica como unha especie de biografía visual.

[Wikipedia-ES | Día de las Letras Gallegas]

Día de Internet

Aprovechando que hoy es el Día de Internet, la multinacional y cada vez mas valiosa empresa Telefónica (web solo disponible en castellano, catalá y English), ha anunciado que en verano duplicará gratis la velocidad del ADSL.

Es una buena noticia no cabe duda, pero sería mejor si fuese acompañada con una propuesta de bajada de tarifas.

Tal como propone JRMora en su viñeta, es un buen día para pasear Internet por nuestras calles y terrazas, pero para eso necesitamos más puntos Wi-Fi.